תקנון, תנאי שימוש ורכישה, מדיניות ביטולים ופרטיות לאתר "צמחמד – עץ מעוצב" 

כללי:

 1. "צמחמד – עץ מעוצב" הוא חנות אינטרנטית למשתלה יצרנית שמיישמת שיטות בונסאי מסורתיות תוך יצירת צמחים מעוצבים. החנות מופעלת באמצעות אתר שכתובתו: https://tzemachmad.co.il. אתר זה מנוהל ומופעל על ידי משפחת אורלב  –  משפחה חקלאית ישראלית ממושב בעוטף עזה להלן: ("בעלי האתר").
 2. באתר זה ניתן לרכוש צמחים שונים, בגדלים שונים, אשר גודלו ועוצבו על ידי בעלי האתר, וכן ציוד נלווה והכל לפי בחירת המזמין.
 3. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בין "צמחמד" לבין המזמין באתר וכן על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל.
 4. המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד "צמחמד" ו/או כל מי מטעמו בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתנאי שימוש אלו.
 5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך פונים לשני המינים.
 6. השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תקנון תנאי שימוש אלו, וכן הזמנה באתר כפופה לתנאי השימוש והרכישה מדיניות הביטולים והפרטיות המפורטת להלן. 
 7. שימוש באתר, במידע וביצוע הזמנה, מהווים חזקה שלפיה בוצעה הסכמה לתנאי השימוש והרכישה ולמדיניות הביטולים בו. 

רכישת מוצרים באמצעות האתר:

 1. על מזמין שמעוניין לרכוש מוצר למלא את פרטיו האישיים ואת פרטי התשלום שברשותו. 
 2. המזמין מוסר את פרטיו מרצונו החופשי, ומודע לעובדה כי בעת הרשמתו לאתר הוא נוסף לרשימת הלקוחות של בעלי האתר. המזמין מודע ומסכים לעובדה כי בהרשמה לאתר זה הוא מוסר את הסכמתו המלאה לקבל דיוור פרסומי, ניוזלטר ודיוור הכולל מידע ו/או שיווק של תכני האתר. היה והמזמין מעוניין שלא לקבל מידע זה למייל ו/או למכשיר הסלולרי שלו, יוכל הוא לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
 3. בעת ביצוע ההזמנה, על המזמין לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הביטולים המפורטת וחזקה עליו כי קרא אותם והסכים להם.
 4. לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח למזמין הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שמסר. להודעה זו יצורף אישור ההזמנה וכן פרטי ההתקשרות אליהם הסכים.
 5. אישור זה טרם מהווה אישור לביצוע העסקה. העסקה תאושר לאחר אישורה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס. לאחר קבלה זו – תאושר העסקה.
 6. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את המחירים של הצמחים והמוצרים הנלווים באתר מעת לעת וכן להציע מבצעים שונים. 
 7. מזמין אשר יבצע הזמנה מהאתר שגובהה עולה על 300 ₪ יקבל את המשלוח לביתו בטווח של עשרה (10) ימי עסקים באמצעות שליח, ללא עלות נוספת.
 8. "צמחמד" עושה ככל יכולתה על מנת לעבוד אל מול טובי השליחים ולספק את המוצר (בין אם באמצעות שליח ובין אם באמצעות הדואר) לשביעות רצונו של הלקוח, יחד עם זאת, המזמין מודע ומצהיר כי חברת השליחויות הינה חברה עצמאית אשר משלוחיה כפופים לתנאי החברה ומגבלותיה. המזמין מודע ומצהיר, כי יתכן שחברת השליחויות לא מספקת שירות בתחומי שטחי יהודה ושומרון, וכן בזמנים של מתיחות ביטחונית יכולים להיות שינויים בחברה שלא יאפשרו משלוחים למקומות מסוימים. הלקוח מאשר שבטרם הזמנתו מאתר "צמחמד" הוא קרא את תנאי ומגבלות חברת השליחויות והוא מסכים להם. כל טענה בדבר אי שביעות רצון מהתנהלות חברת השליחויות לא תשמש עילה להטלת אחריות כנגד "צמחמד".
 9. המזמין מודע ומאשר כי המוצרים שאותם הוא רוכש מגיעים As-Is, כי מדובר במוצרים שמטרתם היא לצורך נוי, כי לא תהיה לבעלי האתר כל אחריות על שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד וכי בעלי האתר לא אחראים על מצבו של המוצר לאחר הגעתו אל בית המזמין. 
 10. בנוסף, המזמין מודע ומסכים לעובדה שההמלצות שאותן מפרסמים בעלי האתר מובאות על בסיס ניסיון ו/או מומחיות בעלי האתר בגידול צמחים, ואינם מהווים התוויה מחייבת. המלצות אלו שואפות להעניק למזמין את הכלים הטובים ביותר לגידול צמחי הנוי, אך לא יוכלו להתחייב להצלחה בשל תלות בשלל מרכיבים חיצוניים. המזמין מודע ומסכים לעובדה שאי הצלחת גידול הצמח על אף מעקב אחר ההוראות לא יעניק לו כל עילת תביעה ו/או סעד.

מדיניות ביטולים – ביטול רכישת מוצרים שבוצעו באתר:

 1. היה ומסיבה כלשהי מזמין רכש מוצרים באתר מעוניין לבטל את רכישת המוצרים מצידו יחולו התנאים שלהלן:
 2. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, קובע כי היה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, הוא רשאי לעשות כן בכתב, בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. 
 3. אי לכך, מזמין אשר מעוניין לבטל את רכישת אחד מן המוצרים באתר, רשאי לעשות כן בטווח של עד ארבעה עשר ימים אך, בתנאי שהמוצר טרם יצא לשליחות אל ביתו של המזמין.
 4. ביטול בטווח זמנים זה, כל עוד המוצר טרם יצא, יאפשר למזמין לקבל זיכוי מלא לכספו.
 5. היה והמוצר כבר יצא אל הלקוח באמצעות שליח ו/או באמצעות שליחתו בדואר, יהא זכאי המזמין לקבל את כספו בחזרה בניכוי של 25% (עשרים וחמישה אחוז) מעלות ההזמנה הכוללת.
 6. מוצר שכבר הגיע לבית הלקוח, לא ניתן יהיה להשיב ולא לקבל החזר כספי בגינו.
 7. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).
 8. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של המוצרים והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט המוצר כפי שיוצג ליד כל פריט תוכן באתר.

ביטול עסקה עקב אי עמידה בתשלומי המזמין:

 1. היה ו"צמחמד" מתרשמת כי קיים חשש סביר שלפיו המזמין לא יעמוד בתשלומיו ו/או כי המזמין לא שילם בעד השירותים כפי שסוכם ו/או כי המזמין הפר את תנאי השימוש ומדיניות הביטולים שלהלן, רשאית היא להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני.

הגבלת אחריות ושיפוי 

 1. התכנים והמוצרים המוצגים באתר מסופקים למזמין As Is ולא תעלה כל טענה באשר לטיבם או התאמתם. חזקה על המשתמש והמזמין כי בעת הזמנתו הוא בחן את התנאים והוא מסכים לקבלם.
 2. המזמין מודע ומסכים לעובדה כי מאחר ומדובר בצמח חי, ייתכנו שינויים במראה הצמח כתוצאה מגדילה, הצמחת עלים חדשים, השרת עלים, הצמחת פירות, השרת פירות או כתוצאה מחילופי עונות השנה ומגורמים טבעיים אחרים.
 3. "צמחמד" עושה ככל יכולתה על מנת להבטיח את שמירת סודיות המידע של המזמינים באתר. יחד עם זאת, המזמין מודע ומסכים לכך שייתכן שמסיבה שאינה תלויה במפעילי האתר, עלולה להיווצר בעיה בשמירת הסודיות.
 4. המזמין מוסר את פרטיו באחריותו ובהסכמתו המלאה, ומפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין כל טענה שתעלה בהקשר זה. השימוש באתר הינו באחריות המלאה של המשתמש.
 5. בנוסף, כל בעיה טכנית הקשורה לרישום או הזמנת מוצר לא תהווה עילה לאחריות מטעם האתר.
 6. בעלי האתר עושים ככל יכולתם על מנת להימנע מתקלות ולתקנן, יחד עם זאת, אין הם נושאים באחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתם, שיגרם כתוצאה מהסתמכות כלשהי על האתר, על מי מתכניו, על המוצרים שבו ועל כל נושא אחר הקשור בו, בין אם עקב פגמים, חוסר יכולת להשתמש בו, אי התאמת ו/או אי אספקת המידע ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר ובמוצרים. 
 7. בנוסף לא תהיה כל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 8. "צמחמד" רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. אחריות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון לא יהיו באחריות האתר.
 10. ככל שיקבע כי על "צמחמד" כן חלה אחריות, אחריות זו תפורש באופן מצומצם ולא תעלה על 25% מסכום הרכישה של המזמין. 
 11. הפרת תנאי שימוש אלו מאפשרים לבעלי האתר לפנות לקבלת סעד משפטי שיזכה אותם בפיצוי ושיפוי בהתאם למהות ההפרה, הכולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
  1.  

Cookies – שימוש בעוגיות

 1. "צמחמד" עשויה להשתמש בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ("Cookies")  לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר.
 2. חלק מה- Cookiesיפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה- Cookiesמכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה- Cookiesיכולות לשמש את "צמחמד" גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 3. המידע ב- Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies  עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שירות לקוחות ועדכון בדבר אי סדרים

 1. היה והמזמין מעוניין להציג בפני "צמחמד" טענה/בעיה/שאלה בנוגע לתנאי השימוש ומדיניות הביטולים ו/או לגבי אי סדרים באתר, ו/או לגבי כל עניין המצריך את התייחסות מנהלי האתר – עליו לפנות במייל לכתובת info@tzemachmad.co.il ופנייתו תענה בהקדם.
 2. בכל עניין שלא נעשתה לגביו פניה מוקדמת – חזקה על המזמין כי הוא מודע ומסכים לו.
 3. פנייה מוקדמת לא מסירה מהמזמין את האחריות לידיעת תנאי השימוש ומדיניות הביטולים ולהסכמה אליהם.

סמכות שיפוט

 1. הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש ומדיניות הביטולים, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר. ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו יחול סעיף 42 להלן.
 2. בכל עניין הקשור במחלוקת בין המשתמש או המזמין באתר לבין "צמחמד" תהיה לבית המשפט בבאר שבע סמכות שיפוט יחידה ובלעדית.